POTREBNA DOKUMENTACIJA


Propisani bančin obrazac – Zahtjev za kredit
Bančini obrasci za kredit za ovjeru od Poslodavca
Umirovljenici – Potvrda HZMO – obrazac izdaje i ovjerava HZMO
Preslika službene isprave sa slikom za sve sudionike u kreditu ( osobna iskaznica, putovnica )

 Zaposleni u dioničkom društvu ili državnoj firmi:
 -    ovjeren zahtjev za kredit u poduzeću
-    porezna kartica za ( PK kartica )  ovjerena samo od firme
-    zadnje tri platne liste ovjerene od firme
-    fotokopija osobne iskaznice i dokumenta sa JMBG
-    fotokopija OIB-a
  
 
Zaposleni u trgovačkom društvu d.o.o. :
 -          ovjeren zahtjev za kredit u poduzeću
-          porezna kartica ( PK kartica )  ovjerena
-          zadnje tri platne liste ovjerene od firme
-          fotokopija osobne iskaznice i dokumenta sa JMBG
-          BON 1 original ili fotokopija ovjerena kod javnog bilježnika
-          BON 2 original ne stariji od 15 dana
-          potvrda od REGOS-a
-          registracija trgovačkog društva – fotokopija
-          RS obrazacA i B strana ovjerena od firme
-           fotokopija OIB-a
 
   
Zaposleni u obrtu :
 -          ovjeren zahtjev za kredit u poduzeću
-          porezna kartica ( PK kartica )  ovjerena
-          zadnje tri platne liste ovjerene od firme
-          fotokopija osobne iskaznice i dokumenta sa JMBG
-          BON 2 original ne stariji od 15 dana
-          potvrda od REGOS-a
-          registracija obrta – obrtnica - fotokopija
-          RS obrazacA i B strana ovjerena od firme
-          fotokopija OIB-a
 
  
Umirovljenici :
 
-          potvrda o visini mirovine
-          zadnja tri odreska od mirovine
-          rješenje o mirovini – fotokopija
-          fotokopija osobne iskaznice i dokumenta sa JMBG
-          fotokopija OIB-a