KREDITI

Korisne informacije o kreditima

Ako radite u Njemačkoj:

auxmoney - Geld leihen für den UrlaubZa one koji žive u Hrvatskoj

Želite jeftinije kupovati

Bio preparati jeftiniji i 60%
Posao za sve

Mirovinski fondovi

20% vaših prihoda ide u mirovinske fondove na osnovu kojih se formira mirovina:

- 15% ide u tzv. 1. stup
- 5% ide u tzv 2. stup ili obvezni fond.

Postoji i mogućnost odabira dobrovoljnih mirovinskih fondova. PAZITE KAKO BIRATE MIROVINSKI FOND . Toliko vam može biti manja ili veća mirovina. UVIJEK MOŽETE PROMIJENITI FOND

Mirovinski fondovi  2.  stup
Posljednjom mirovinskom reformom određeno je da svaki zaposlenik a isto tako i honorarni zaposlenik ( po ugovoru o djelu ) mora dio svoga dohodka usmjeravati u mirovinske fondove i to na slijedeći način:
 
  • 15 % brutto plaće izdvaja se u tako zvani I stup
  • 5 % brutto plaće izdvaja se u neki od obveznih mirovinskih fondova
( taj novac se investira i predstavlja Vašu buduću imovinu, i ovisi o tome koliki prinos ostvaruje Vaš obvezni mirovinski fond )

Primjer izračuna buduće mirovine:
  • Ako poslodavac svaki mjesec na Vaš račun uplaćuje 300 kn ( godišnje 3.600 kn ) i ako uzmemo da Vam do mirovine treba 20 godina, te pretpostavimo da Vaš mirovinski fond ostvaruje prinos od 6 %, tada bi Vaša ukupna imovina na Vašem računu obveznog mirovinskog fonda nakon proteka 20 godina bila 137.000 kn

  • Ako pretpostavimo da fond ostvari samo 1 % veći prinos, dakle 7 % tada bi vrijednost Vaše imovine iznosila 153.000 kn, to jest 11 % više
 
Iz svega napred navedenog je jasno da nije isto u koji obvezni mirovinski fond se uplaćuju sredstva


OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI 
 
Detaljnije na www.investicije.biz

Razlika između fonda sa najvišim prinosom i onoga sa najnižim prinosom iznosila bi ako se ovako nastavi cca. 21 % što bi značilo da pravilnim odabirom obveznog mirovinskog fonda ostvarujete 21 % veću mirovinu

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje  3. stup 

  • članstvo u dobrovoljnim mirovinskim fondovima je dobrovoljno i članom postaju samo osobe sa prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj
  • za članstvo se dobivaju državna poticajna sredstva i to u iznosu od max. 750,00 kn  na godišnju uplatu od 5.000 kn, to jest 15 % u jednoj kalendarskoj godini
  • godišnje uplate mogu predstavljati poreznu olakšicu
  • isplata ušteđevine počinje sa navršenih 50 godina života
  • sredstva uplaćena na Vašem računu su nasljedna i ulaze u ostavinsku masu
  • visina sredstva i dinamika plaćanja nisu strogo definirani to jest osiguranik može sam određivati kada i koliko će uplaćivati
 
 
DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI