KREDITI

Korisne informacije o kreditima

Ako radite u Njemačkoj:

auxmoney - Geld leihen für den UrlaubZa one koji žive u Hrvatskoj

Želite jeftinije kupovati

Bio preparati jeftiniji i 60%
Posao za sveKrediti za male poduzetnike


Konačno jedna dobra vijest za male poduzetnike. Kreće  programa ‘Poduzetnički impuls’.

Poduzetnici ove godine državi mogu uzeti rekordnih 1,26 milijardi kuna poticaja kroz ovaj program.

Natječaj iz programa ‘Poduzetnički impuls’ Ministarstvo poduzetništva objavit će 15. veljače

1. travnja početak primanja prijava. Iskoristite ovu pogodnost i pokrenite svoj posao.


Tko se može javiti
- mikro subjekti (1 do 9 zaposlenih) registrirani za sve djelatnosti osim poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, trgovine, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- mali i srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih) u prerađivačkoj industriji te djelatnosti opskrbe vodom, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša

Uvijeti da se može dobiti kredi
- da su pozitivno poslovali u 2013.
- da imaju podmirene sve poreze, prireze, doprinose na plaće, sve obveze prema zaposlenicima
- tvrtka ne smije biti u stečaju, predstečajnoj nagodbi ili postupku likvidacije (niti neka druga tvrtka u vlasništvu)

Potrebna dokumentacija za ovaj kredit
- skupna izjava o najvažnijim podacima o poslovanju tvrtke i nepostojanju pravomoćne presude
- godišnja financijska izvješća i drugi službeni dokumenti svih partnerskih i povezanih poduzeća s podnositeljem prijave registriranih izvan RH
- potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza, prireza i doprinosa
- izjava o korištenim potporama
- dodatna dokumentacija za dodatne bodove

Dodatni bodovi pri rangiranju kredita
- dodatne bodove moguće je dobiti za tradicijske obrte, žene poduzetnice, osobe s invaliditetom, pripadnike romske nacionalnosti, poduzetnike registrirane u potpomognutom području jedinice lokalne samouprave

Namjena kredita
- nabava strojeva, postrojenja i opreme
- razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda ili usluge
- opremanje poslovnog prostora
- prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
- priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom*
- stručno osposobljavanje i obrazovanje*
- marketinške aktivnosti: nastupanje na sajmovima, kreiranje brenda, izrada mrežne stranice i sl.*
(*dodatne aktivnosti koje su prihvatljive samo uz osnovne projektne aktivnosti)

Iznos kredita koji se može dobiti
- najniži iznos 10 tisuća kuna, najviši 300 tisuća kuna za mikro poduzetništvo
- najniži iznos 100 tisuća kuna, najviši 1,4 milijuna kuna za male i srednje poduzetnike
- potpora za mikro poduzetnike može dosegnuti maksimalno 75 posto ukupno prihvatljivih troškova, podnositelj prijave sudjeluje u financiranju projekta s minimalno 25 posto
- potpora za male i srednje poduzetnike maksimalno 50 posto ukupno prihvatljivih troškova, podnositelj prijave sudjeluje s preostalih 50 posto troškova projekta